CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Informacje na temat usługi

1: Czym jest Mastercard Flight Delay Pass?

Flight Delay Pass to wyjątkowa usługa, która oferuje bezpłatny dostęp do salonów na lotnisku w przypadku opóźnienia lotu.

2: Jak działa ta usługa?

Rejestrujesz swój lot za pomocą strony internetowej Flight Delay Pass przed podróżą, a następnie odpoczywasz.

Jeśli linie lotnicze ogłoszą opóźnienie przekraczające 120 minut, otrzymasz kupon LoungeKey™. Dzięki niemu wejdziesz do salonu na lotnisku, na którym wystąpiło opóźnienie lotu. Program LoungeKey™ umożliwia wejście do sieci ponad 1000 salonów na lotniskach na całym świecie.

3: Czy bezpłatny dostęp do salonów na lotnisku może otrzymać więcej niż 1 osoba?

Tak, usługa jest dostępna dla głównego pasażera i dla 1 osoby towarzyszącej mu w podróży.

Należy podać imiona i nazwiska wszystkich pasażerów podczas rejestracji lotu, by każdy pasażer otrzymał własny indywidualny kupon do salonu lotniskowego.

4: Czy usługa jest płatna?

Nie, jest to darmowa usługa oferowana przez Alior Bank, aby zrekompensować posiadaczowi karty niedogodności związane z opóźnieniem w podróży.

5: Jak liczony jest czas opóźnienia lotu?

Czas opóźnienia lotu jest obliczany na podstawie danych zgłaszanych przez linie lotnicze lub lotniska do globalnego systemu monitorującego opóźnienia lotów Flight Stats. System Flight Stats przekazuje dane dotyczące opóźnień lotów do systemu Flight Delay Pass, który zakwalifikuje opóźnienie w przypadku, gdy osiągnie ono lub przekroczy 120 minut.

Opóźnienie lotu o minimum 120 minut może być ogłoszone jako skumulowana seria krótszych opóźnień.

Flight Delay Pass jest przeznaczony do monitorowania wszystkich lotów głównych komercyjnych linii lotniczych. Mogą wystąpić pewne ograniczenia w stosunku do niektórych linii lotniczych lub lotnisk, które nie raportują danych dotyczących opóźnień lotów regularnie. Loty linii czarterowych nie są objęte usługą Flight Delay Pass.

Rejestracja lotu

1: Ile lotów mogę zarejestrować?

Posiadacze karty Alior Bank mogą rejestrować loty bez ograniczeń w ramach usługi Mastercard Flight Delay Pass.

2:Jakie loty można zarejestrować?

Można zarejestrować każdy lot z lotniska, na którym dostępny jest salon sieci LoungeKey™. W przypadku próby rejestracji lotu z lotniska, na którym LoungeKey™ nie posiada swojego salonu, system powiadomi o tym i rejestracja nie będzie możliwa. Podróże wieloodcinkowe z kilkoma połączeniami wymagają odrębnej rejestracji każdego lotu.

3: Kiedy mogę zarejestrować swój lot?

Możesz zarejestrować lot w dowolnym momencie po zaplanowaniu lotu (zazwyczaj od 364 dni przed datą lotu) i nie później niż przed faktyczną godziną odlotu w dniu lotu.

4:Czy mogę zmienić dane po dokonaniu rejestracji?

Nie, będziesz musiał anulować istniejącą rejestrację i ponownie zarejestrować się z nowymi szczegółami. Możesz anulować rejestrację w dowolnym momencie przed faktycznym czasem odlotu. Nie będziesz mógł zarejestrować lotu, który już odleciał.

5: Kiedy rejestracja może się nie powieść?

Rejestracja nie powiedzie się, jeśli wystąpią następujące okoliczności:

 • Pamiętaj, aby zarejestrować swój lot w dowolnym momencie przed planowanym faktycznym czasem.

 • Jeśli na lotnisku nie ma salonów należących do sieci LoungeKey™.

 • Jeśli dane dotyczące lotu nie są dostępne dla danej linii lotniczej lub konkretnego lotu.

6:Jakie dane osobowe zostaną zebrane w trakcie rejestracji lotu?

W czasie rejestracji lotu zostaną pobrane następujące informacje:

 • Imię i nazwisko głównego pasażera oraz osób towarzyszących mu w podróży

 • Adres e-mail głównego pasażera

 • Numer telefonu komórkowego głównego pasażera

 • Numer lotu

 • Miejsce, data i godzina odlotu

 • Miejsce, data i godzina przylotu.

7: Jeśli zarejestruję siebie oraz towarzysza podróży, to czy mój towarzysz może skorzystać z bezpłatnego salonu bez mojej obecności?

Każdy pasażer posiadający ważny kupon może wejść do salonu. Wszystkie kupony są wysyłane na adres e-mail głównego pasażera, który może przesłać je do osób towarzyszących w podróży. Prosimy pamiętać, że imiona i nazwiska pasażerów na kuponach do salonu powinny być takie same jak na kartach pokładowych.

8: Dlaczego nie mogę znaleźć swojego lotu?

Usługa Flight Delay Pass została stworzona do monitorowania wszystkich lotów największych komercyjnych linii lotniczych, choć nie uwzględnia linii czarterowych oraz linii lotniczych i lotnisk, które nie podają danych dotyczących opóźnień lotów regularnie.

9: Czy poza stroną internetową Flight Delay Pass jest inna możliwość rejestracji lotu?

Obecnie rejestracji lotu można dokonać tylko poprzez stronę internetową Flight Delay Pass dostępną poprzez komputer, tablet lub telefon komórkowy.

Kto może skorzystać z usługi?

1: Kto ma prawo do otrzymania kuponu Flight Delay Pass?

Usługa Flight Delay Pass jest dostępna dla wybranych posiadaczy kart Mastercard. Jest ona dostępna dla głównego pasażera (posiadacza karty) oraz dla 1 osób towarzyszących mu w podróży.

2: Jak dokonać nowej rejestracji, jeśli posiadam wiele ważnych kart?

Aby dokonać rejestracji za pomocą innej karty, należy kliknąć w przycisk „Rozpocznij ponownie” znajdujący się na dole formularza rejestracji.

Anulowanie rejestracji

1: Czy mogę anulować rejestrację lotu?

Tak - możesz anulować rejestrację przed faktycznym wylotem samolotu.

Możesz także zmienić dane zarejestrowanego lotu, anulując go i ponownie rejestrując, ale nie będziesz mógł zarejestrować lotu, który już się rozpoczął.

Kupony na wejście do salonu lotniskowego

1: Co się wydarzy, jeśli opóźnienie na lotnisku okaże się niezgodne z informacjami podanymi przez linie lotnicze?

Kupony na wejście do salonu lotniskowego zostaną wydane tylko w przypadku, gdy linie lotnicze przekażą dokładne informacje o opóźnieniu lotów do systemu Flight Stats. Jeśli to się nie wydarzy, opóźnienie nie zostanie zarejestrowane przez system Flight Delay Pass i kupony nie zostaną przesłane.

2: W jakich sytuacjach powodujących opóźnienia lotów kupony na wejście do salonu mogą zostać niewydane?

Nie ma ograniczeń dotyczących dopuszczalnych okoliczności powodujących opóźnienia. Kupony na wejście do salonu zostaną wydane, jeśli lot zostanie oficjalnie zgłoszony przez linię lotniczą jako opóźniony o 120 minut lub więcej w ciągu 24 godzin przed czasem odlotu. Loty, które zostaną anulowane lub przełożone na następny dzień, nie zostaną uznane za opóźnione i pasażerowie będą obsługiwani przez linie lotnicze zgodnie z ich wewnętrznym procesem odszkodowawczym.

3: Jeśli lot zostanie anulowany lub przełożony na następny dzień, to czy klient nadal może skorzystać z kuponu do salonu?

Kupony do salonu zostaną wydane tylko wtedy, jeśli lot zostanie uznany za opóźniony o 120 minut lub więcej w systemie Flight Delay Pass w ciągu 24 godzin. Loty, które zostały anulowane lub przełożone na następny dzień, nie zostaną uznane za opóźnione i pasażerowie będą obsługiwani przez linie lotnicze zgodnie z ich wewnętrznym procesem odszkodowawczym.

4: Dlaczego nie otrzymałem kuponu do salonu na lotnisku, choć miałem do tego prawo?

Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku, gdy system nie może wydać kuponu do salonu z powodu problemu z siecią lub innych problemów systemowych. Jednak po naprawieniu błędu klient otrzyma kupon, który może wykorzystać w przyszłości – ważny przez 6 miesięcy od momentu wydania.

5: Kiedy będę mieć prawo do otrzymania kuponu do salonu?

Użytkownik będzie mógł otrzymać kupon do salonu po spełnieniu następujących warunków:

 • Zarejestrował lot w dowolnym momencie przed rzeczywistym czasem odlotu.

 • Dla lotu pasażera zostaje ogłoszone opóźnienie przekraczające 120 minut. Minimalne, wynoszące 120 minut opóźnienie może zostać ogłoszone za jednym razem lub być skumulowane z serii krótszych opóźnień.

 • Wejście do salonu należącego do sieci LoungeKey™ jest możliwe w terminalu lotniska.

6: Jak mogę otrzymać swój kupon do salonu?

Kiedy uzyskasz prawo do otrzymania kuponu do salonu, otrzymasz SMS z systemu oraz e-mail z załączonym plikiem pdf. W przypadku zarejestrowania osób towarzyszących w podróży otrzymasz kilka załączników pdf w jednym e-mailu, a każdy z nich zawierał będzie kupon do salonu dla jednego pasażera. Każdy załącznik pdf będzie zawierał kupon LoungeKey™ z unikatowym kodem QR, dzięki któremu będzie można wejść do salonu na lotnisku.

Możesz przesłać kupony towarzyszom podróży, by mogli wejść do salonu w przypadku Twojej nieobecności.

Twoi towarzysze podróży powinni okazać kod QR w formacie pdf przy wejściu.

7: Jak znaleźć salon na lotnisku?

E-mail z kuponem do salonu będzie zawierał instrukcje, jak znaleźć salony na lotnisku. Na kuponie LoungeKey™ znajduje się również aktywny link do wyszukiwarki salonów LoungeKey, pod którym znajdują się informacje o salonie, tj. lokalizacja i warunki korzystania z salonu.

8: Jak mogę wejść do salonu na lotnisku?

W tym celu przy wejściu do salonu należy okazać kod QR, który został przesłany e-mailem.

9: W jaki sposób mogę dowiedzieć się o regulaminie oraz usługach konkretnego salonu?

Każdy salon ma własny regulamin i zakres usług. Więcej informacji na temat danego salonu znajdziesz pod adresem https://loungefinder.loungekey.com/Pass.

10: Czy dzieci mogą wejść do salonu?

Każdy salon ma własną politykę dotyczącą wstępu dzieci na jego teren. Politykę danego salonu znajdziesz pod adresem https://loungefinder.loungekey.com/Pass.

11: Dlaczego nie wpuszczono mnie do salonu?

Pasażer oraz jego towarzysze podróży mogą nie zostać wpuszczeni do salonu, nawet jeśli posiadają ważne kupony, gdy:

 • Lot zostaje opóźniony, a salon jest zamknięty. W takim przypadku prosimy o kontakt z innymi podanymi salonami, jeśli są dostępne;

 • Jeśli salon jest już przepełniony. W takim przypadku prosimy o kontakt z innymi salonami, jeśli są dostępne;

 • Jeśli imię i nazwisko pasażera na karcie pokładowej jest inne niż na kuponie do salonu. Niestety, w tym przypadku nie mamy dostępnych innych ofert;

 • Jeśli pasażer albo jego towarzysz podróży nie spełnia wymogów salonu (np. dotyczącego minimalnego wieku lub odpowiedniego ubioru). W takim przypadku prosimy o kontakt z innymi salonami, jeśli są dostępne.

12: Czy mój kupon do salonu może zostać przysłany ponownie w sytuacji, gdybym przypadkowo usunął e-mail z załącznikiem?

Prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych tutaj. Można zadzwonić lub wysłać e-mail do obsługi LoungeKey™ dostępnej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

13: Czy na ten sam kupon do salonu może wejść więcej niż jedna osoba?

Nie, prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych tutaj. Można zadzwonić albo wysłać e-mail do obsługi LoungeKey™ pracującej 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

14: W jaki sposób moi towarzysze podróży otrzymają swoje kupony?

Wszystkie kupony są wydawane bezpośrednio głównemu podróżującemu i wysyłane na podany przez niego adres e-mail.

Główny podróżujący otrzyma jedną wiadomość, która zawiera oddzielne załączniki pdf z kodami QR dla każdego pasażera.

15: Czy muszę zarejestrować lot w przypadku podróżującego dziecka?

Każdy salon ma własną politykę dotyczącą wstępu dzieci na jego teren. Prosimy o sprawdzenie polityki salonu na lotnisku, z którego Państwo odlatują, aby dowiedzieć się, czy należy zarejestrować lot w przypadku podróżującego dziecka. Informacje dotyczące danego salonu można znaleźć na stronie https://loungefinder.loungekey.com/Pass.

Jeśli salon umożliwia bezpłatne wejście dzieciom poniżej podanego w jego regulaminie roku życia, nie ma potrzeby rejestrować dziecka.

Kontakt z klientem

1: Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam e-maila z potwierdzeniem?

Prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych tutaj.

2: Czy mogę zmienić adres e-mail po dokonaniu rejestracji?

Po dokonaniu rejestracji nie można już zmieniać żadnych danych. Aby dokonać zmian, należy anulować rejestrację i zarejestrować lot ponownie.

3: Czego potrzebuję, aby uzyskać dostęp do moich kuponów do salonu?

Kupony zostaną przesłane na adres e-mail podany w trakcie rejestracji lotu.

Aby uzyskać do nich dostęp przez e-mail, należy posiadać urządzenie przenośne, z którego można pobrać i otwierać załączniki pdf.

Sprawdź, czy masz włączony roaming albo usługę danych, by otrzymywać powiadomienia.

4: Jak zostanę powiadomiony o otrzymaniu kuponów do salonu?

System wyśle wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany przez Ciebie w trakcie rejestracji lotu z informacją o przesłaniu kuponów do salonu.

Ograniczenia i uwagi

1: Dlaczego Mastercard Flight Delay Pass nie obsługuje wszystkich lotów na całym świecie?

Zdarza się, że informacje niezbędne do zakwalifikowania opóźnienia przez Flight Delay Pass i wysłania do Klienta kuponów do salonu przekazywane są przez linie lotnicze zbyt późno lub są niekompletne. Ponadto nie wszystkie lotniska posiadają salony w sieci LoungeKey™.

Z tego powodu, w celu zapewnienia wysokiego poziomu zadowolenia Klientów, Flight Delay Pass wyłącza możliwość korzystania z usługi w przypadku linii lotniczych i lotnisk, które nie raportują rzetelnych danych w czasie śledzenia lotu, oraz lotnisk, które nie posiadają salonów sieci LoungeKey™.

2: Dlaczego nie mogę zarejestrować swojego lotu?

Linie lotnicze powinny poprawnie zgłosić taką informację za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy danych, Flight Stats. Jeśli nie zgłoszą opóźnienia w poprawny sposób, wtedy system Flight Delay Pass nie będzie mógł zakwalifikować opóźnienia ani wydać kuponu do salonu.

 • Jeśli spróbujesz zarejestrować lot po jego odlocie.

 • Jeśli na lotnisku nie ma salonów należących do sieci LoungeKey™

 • Jeśli dane dotyczące lotu nie są dostępne dla danej linii lotniczych lub lotu.

3: Dlaczego nie otrzymałem kuponu do salonu, gdy mój lot został opóźniony?

Linie lotnicze powinny poprawnie zgłosić taką informację za pośrednictwem zewnętrznego dostawcy danych, Flight Stats. Jeśli nie zgłoszą opóźnienia w poprawny sposób, wtedy system Flight Delay Pass nie będzie mógł zakwalifikować opóźnienia ani wydać kuponu do salonu.

4: Mam prawo otrzymać kupon do salonu, ale go nie dostałem. Czy mogę go jeszcze otrzymać?

Prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych tutaj. Wydanie kuponu może okazać się niemożliwe w czasie rzeczywistym. W takiej sytuacji podróżujący może otrzymać kupon do wykorzystania w przyszłości.

5: Dlaczego nie wpuszczono mnie do salonu?

Podróżujący oraz jego towarzysze podróży mogą nie zostać wpuszczeni do salonu, nawet jeśli posiadają kupony, gdy:

 • Salon jest zamknięty, w momencie gdy lot zostaje opóźniony. W takim przypadku prosimy o kontakt z innymi podanymi salonami, jeśli są dostępne.

 • Jeśli salon jest już przepełniony. W takim przypadku prosimy o kontakt z innymi salonami, jeśli są dostępne.

 • Jeśli imię i nazwisko pasażera na karcie pokładowej jest inne niż na kuponie do salonu. Niestety, w tym przypadku nie mamy dostępnych innych ofert.

 • Jeśli podróżujący albo jego towarzysz podróży nie spełnia wymogów salonu (np. dotyczących minimalnego wieku lub odpowiedniego ubioru). W takim przypadku prosimy o kontakt z innymi salonami, jeśli są dostępne.

6: Dlaczego nie mogę nanieść zmian w istniejącej rejestracji?

System Flight Delay Pass zapewnia prostą i niezawodną metodę zarządzania rejestracjami. Aby dokonać zmian w istniejącej rejestracji, należy ją anulować, a potem ponownie zarejestrować lot, podając zmienione dane.

7: Dlaczego nie otrzymałem kuponu do salonu, gdy mój lot został anulowany?

Linie lotnicze przetworzyły anulowanie lotu, a nie jego opóźnienie i dlatego nie jest on objęty usługą Flight Delay Pass. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z liniami lotniczymi.

8: Jak złożyć skargę albo zgłosić uwagi?

Prosimy o kontakt z działem obsługi Klienta za pośrednictwem dostępnych kanałów kontaktowych tutaj.